Moderne økonomiledelse

Alle virksomheder, store som små, har en økonomiafdeling i et eller andet omfang. Naturligvis, fristes man til at sige, da man er forpligtiget til at levere et regnskab hvert år.

”Moderne økonomistyring handler om at skabe værdi til forretningen ved at tænke i fremtid og ikke i datid”

Små virksomheder har måske tilknyttet en bogholder til at hjælpe med det daglige eller gør det selv. I visse tilfælde har man også tilknyttet en revisor fordi det hele er lidt mere besværligt. Lidt større virksomheder har måske en controller, da det bedre kan betale sig end at revisoren skal være inde over alle detaljer og man også godt vil have en person, der kan hjælpe med at sikre økonomien hænger sammen i dagligdagen og man ikke selv kan eller vil. Mange større virksomheder har flere controllere af forskellig art til at hjælpe med forståelse af hvordan forretningen egentlig går og ikke kun regnskabet i sig selv.

Fælles for alle disse løsninger er, at det er med formål at leve op til regnskabslovgivningen og give et billede af hvordan virksomheden HAR præsteret.

Det som mange virksomheder ikke bruger penge på og investerer i, er moderne økonomistyring, som også går under konceptnavnet: ”Finance Business Partnering”. Det går i al sin enkelhed ud på, gennem særlige økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, at hjælpe forretningen med at forudsige den økonomiske situation fremadrettet på hhv. kort og langt sigte. Det være sig, at man gennem tæt samarbejde, forståelse for forretningen og sparring omkring vision, strategi og særlige tiltag, at man kan analysere og vurdere hvad betydningen er ved at træffe specifikke beslutninger eller sandsynlige scenarier op for hvad der kommer til at ske hvis man vælger ikke at ændre noget.

Det kan være gennem en helhedsvurdering hvor kompetencer indenfor ledelsesøkonomi bruges til bl.a. markedsanalyser, prisevalueringer, lovgivningsændringer, evaluering af effekt fra nye produkter, konceptændringer eller sågar hvad der vil ske hvis man ikke ændrer noget sammenholdt med de økonomiske kompetencer, som en Finance Business Partner skal besidde.

”Business Partnering tilgangen betyder også et opgør med den klassiske økonomiske tankegang om at kontrollere alt”

I bund og grund handler konceptet om at fokus for økonomiafdelingen skal flyttes fra kontroltankegangen: ”Hvordan sikrer jeg at…?” til en visionær tankegang hvor man hver gang man sætter noget i gang starter med at tænke: ”Danner det mere værdi til virksomheden, at jeg…?”.

For at kunne gøre det, kræves særlige kompetencer indenfor økonomistyring og forretningsforståelse. Det er det nye ”sort” indenfor økonomistyring, men som er overset af mange da man ikke kender værdien af denne resurse og eksemplerne er få og primært anerkendt i større virksomheder. Ny forskning fra Aalborg Universitet tyder dog på, at de virksomheder der har dette fokus og løfter flere opgaver i økonomifunktionen generelt får mere ud af virksomheden. Dette bakkes op af Lektor ved Aarhus Erhvervsakademi, Jan Valdbo, der også har udgivet 10 gode råd til at få en mere værdiskabende økonomifunktion.

Se de 10 gode råd her.

Find din løsning

Der er masser af muligheder derude for at komme i gang med Finance Business Partnering. Se mere om vores outsourcing løsning eller kontakt mig på telefon 2134 6062 eller tln@procopt.dk for nærmere information eller book et møde hvor vi kan tale om dine behov.

Forudsætninger

En Finance Business Partner kan på kort sigte hjælpe med at optimere de administrative processer, så man sparer tid på opgaverne og i øvrigt i mange tilfælde også kan forøge kvaliteten af de rapporterede økonomiske tal gennem en systematisk tilgang til procedurer og automatisering. Som virksomhedsansvarlig vil du på den måde bevare overblikket over økonomien for færre penge og samtidig opleve en mere præcis information hver måned.

”Med konceptet om Business Partnering er det en markant del af økonomiafdelingens ansvar at byde ind med sparring og rådgivning omkring virksomhedens strategi”

Et andet punkt, der er nødvendigt, er at få styr på er hvilke prioriteter, der betyder noget for forretningen. Business Partnering tilgangen betyder også et opgør med den klassiske økonomiske tankegang om at kontrollere alt. I udgangspunktet giver det god mening at kontrollere en masse detaljer fordi man vil sikre at alt er håndteret korrekt, men man skal huske på at hver gang man kontrollerer noget, så går der tid væk fra at fokusere på hvad der skaber værdi for forretningen. Som oftest besidder denne opgave en højere økonomisk værdi end de besparelser man kan få ved at opdage fejl. Ikke mindst fordi en opdaget fejl også koster tid at tilrette, men ofte også skaber konflikter eller mindsket motivation.

I stedet kunne den samme tid være blevet brugt på at undersøge effekten ved at introducere et nyt produkt eller vurdere om der er et potentiale for generelt at spare nogle penge på de større leverandører.

Strategisk planlægning af forretningen og kommunikation har historisk set ikke været en af de opgaver hvor finansafdelingen har haft indflydelse, men med konceptet om Business Partnering er det en markant del af økonomiafdelingens ansvar at byde ind med sparring og rådgivning omkring virksomhedens strategi. Den kompetence, man kan bidrage med i sin faglighed på økonomi og strukturfacisme sammenholdt med forretningsforståelse vurderes at betyde man som virksomhed bliver markant bedre til at træffe rigtige beslutninger om hvor man skal satse sine investeringer i fremtiden.

Finansiering og Transformation

Som man forstår af konceptet, skal man bruge mennesker, som har den rette tilgang, men også nogle særlige kompetencer, som man oftest ikke har i forvejen. Derfor kan en transformation være vanskelig at se foran sig uden det koster penge. Traditionel økonomi er jo et nødvendigt onde hvorimod Finance Business Partnering er en investering, som kan undværes, men hvor du derimod får udnyttet muligheden for at få det fulde potentiale ud af virksomheden.

Der er i øvrigt store forskelle på virksomheder ift. dette koncept.

Små og mellemstørrelse virksomheder har ofte ikke kapital til at lave en sådan investering. Man kan være ”heldig”, at få en opsigelse fra en medarbejder i økonomiafdelingen hvor man kan sætte en konsulent på i en periode i den pågældende rolle til at optimere forretningsgangene imens de bliver udført uden det vil koste så meget da en del af budgettet er blevet frigivet. Den mulighed er der dog ikke altid og da skal man istedet søge om kapital og lave en investeringsplan inden man kan sætte det i søen.

Det er nu heller ikke alle virksomheder hvor det giver mening at investere. Hvis man har en forretning hvor man ikke har ambitioner om at vækste eller markant forøge forretningen, så er der ingen grund til at investere. Dog er det en god idé, at få lagt en klar forretningsplan på plads fra starten, men hvis den ikke ændrer sig undervejs, er der jo ikke mange beslutninger at tage.

For øvrige virksomheder, der ønsker at vækste, er der dog absolut en god idé at investere. Her er det vigtigt at man har en sparringspartner der kan hjælpe en med at forstå den rejse man er på og hjælpe med at lægge plan og budget for den rejse for at minimere de risici der måtte være ift. personalehåndtering, erhvervsansvar, kontraktstyring, timepriser osv.

”Man kan være ”heldig”, at få en opsigelse fra en person, så man får frigivet budget til at kortvarigt at få en konsulent til at hjælpe med at planlægge en transformation”

For mindre virksomheder kan det være et dilemma, at man simpelthen ikke har kapital til at tilknytte en ekstra resurse til at hjælpe med med strategisk optimering. Man bør i det tilfælde lave en investeringsplan for gevinsten på sigt af en investering i en ekstra support over en periode.

Små virksomheder med et meget lille budget kræver investeringskapital eller man kan begrænse support til det mest givende for at supplere sine egne kompetencer. Her er konsulentbranchen en meget fleksibel mulighed hvor man let kan tilpasse sit behov og nøjes med at betale for det, men det kan klart anbefales at man får en sparringspartner udefra, der får mulighed for at sætte sig ind i din forretning.

Store virksomheder har gode muligheder for at finansiere i en sådan model og har derfor en umiddelbar konkurrencefordel.

En konsulent vil også kunne hjælpe med at lave en investeringsplan for dette, som kan præsenteres for evt. investorer eller blot til eget overblik, som kan hjælpe med at prioritere hvordan din virksomhed kan drage nytte af en sådan resurse og finde ud af hvad dit behov er i virksomheden format tilpasse investeringens størrelse. Her vil man som en naturlig del også se på hvordan dette har indflydelse på din økonomi på kort sigte, men også på længere sigt hvor det gerne skulle give en gavnlig effekt.

Konkurrencefordele for store virksomheder eller ej?

Som tidligere nævnt har store virksomheder en umiddelbar konkurrencefordel da de har nemmere ved at rejse kapital til dette, men jeg vil vove den påstand, at som verden ser ud i dag, så forspilder størstedelen af de større virksomheder denne fordel ved at prioritere forkert. Der bliver ansat Finance Business Partnere i stor stil, men det arbejde de bliver sat til at lave er oftest ikke afstemt med det egentlige koncept fordi man ikke helt forstår det eller ikke har lavet en klar plan for hvad man vil med den rolle. Som oftest er det bare en dygtig controller eller regnskabschef med en anden titel og ikke en person, der bidrager til virksomhedens værdiskabelse fordi deres arbejde hele tiden prioriteres for dem til brandslukning.

Der er derfor masser af muligheder derude for at komme i gang med Finance Business Partnering. Se mere om vores løsning på siden eller kontakt mig på telefon 2134 6062 eller tln@procopt.dk nærmere information eller book et møde hvor vi kan tale om dine behov.

Does CEO’s enjoy feeling alone?

I recently read a post from Human Capital Group telling about new statistics saying that 60% of CEO’ s in Denmark is feeling alone when defining company long-term strategies reviewing the environment in top positions. Another interesting conclusion is that most of these are very happy about their job because of the relation to the board chairman. I am wondering a few questions:

Source: Human Capital Group – Er der koldt på toppen?

Does CEO’s not want Finance to be part of the long-term strategizing?

It can easily be read as a fact that the CEO’s are very independent people that mostly likes to work alone and get their own agenda on running their company but I believe myself that the many CEO’s who enjoy their role and defining long-term strategies on their own are only doing this because they do not really see the proactiveness from their Finance Business Partners that is actually required. If the finance function were to succeed in actually being a true Business Partner they would be able to add more complimentary information to the discussions on long-term strategy as finance would be able to understand the combination of all areas of the business a lot better. In the more traditional company structure this has been the task of the CEO’s but much information is hidden as the intelligence is simply not good enough. I do believe that most CEO’s would really appreciate any input as they see the additional value this will bring to the table.

Should Finance Business Partners take stronger part in defining long-term strategies?

Personally, I strongly feel that is the duty of a CFO to be able to come up with own suggestions on how the long-term strategy should be. By doing this, you enable a really beneficial dialogue with the CEO on strategic values and highlight the differences on opinion (or agreements, of course) which will better support the business finding a strategy that will create common grounds further down in the organization and thereby create better results.

What can we do as Finance Business Partners to influence the long-term strategy?

To enable the finance function to be more proactive, you should ensure the that the information that reaches the top of the hierarchy is also value adding in terms of understanding the true business. I would suggest to look at strategizing to get to know the business better by investing in training programmes on “True Reporting”. How many organizations intelligence data do you think gets corrupted by middle leaders that are trying to save face because they are afraid of the consequences if things are not as expected? My guess is “many”, and one manager doing this leads to the next also doing it. I believe that a great amount of value will come from creating an openminded organization mindset. Another great place to start would be defining the framework of collaboration between the company functions. Many people say: “Finance should be closer to the Business”. I say: “Finance needs to be part of the Business” as it works both ways in collaboration. Not only collecting data and information and understand the business but also create the environment where the remaining parts of the business understands the finance perspectives and is supported in the way they can also perform at their best.